Dålig service

Berättelser från missnöjda konsumenter

Vad ska vi göra med lokaltrafiken?

Många människor i Sverige är idag beroende av lokaltrafiken för att kunna ta sig till och från sitt arbete, sin utbildning, eller helt enkelt för att få livet att fungera. Det gäller framför allt i Stockholm. Där finns den mest utbyggda kollektivtrafiken. Där finns också flest människor som är helt beroende av kollektivtrafik för att få vardagen att gå ihop. Det kostar att bo i Stockholm, vilket gör att färre har råd med bil. Dessutom är det mycket besvär att bo i Stockholm och vara bilägare: garage- och parkeringsplatser är en bristvara.
Tunnelbanetåg
I Stockholm är en stor del av kollektivtrafiken spårbunden: tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och smalspårig järnväg (Roslagsbanan och Saltsjöbanan). Det verkar nästan fungera sämre och sämre för varje år som går. På sommaren deformeras spåren av värmen, på hösten glider tågen på löven som faller från träden, och på vintern är det snö och is som ställer till det. Man kan undra hur man över huvud taget har kunnat införa järnvägen i Sverige. Och man undrar hur de fungerar i Ryssland och den amerikanska mellanvästern, där det är kallare på vintern och varmare på sommaren än någonsin i Sverige.

Frågan är hur det har blivit så här. På många håll verkar man mer intresserade av att hitta nya modeller av spärrar, upphandla teknik för SMS-biljetter eller liknande än av att faktiskt sköta trafiken och se till att alla enheter, så som bussar och tåg, faktiskt går i tid.

En man med glatt humör

Sedan är det personalen. En busschaufför, en busschaufför, det är en man med glatt humör, sjunger man ju. Men vi vet alla att det inte är så alla gånger. Och har han inget glatt humör, så är det ingen busschaufför. I så fall är det ganska få av de som kör buss som kvalificerar sig som busschaufförer, och det inte p.g.a. deras kön. Och det ser inte bättre ut i tunnelbanan eller på spårvagnarna i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

Vi ska inte glömma bort att det finns en hel del bra med den svenska kollektivtrafiken också. I Tokyo, som enligt de allra flesta har världens bästa kollektivtrafik (det snöar faktiskt där också, ibland), finns inga nattbussar. Det finns det i Stockholm, och de går ända till Nynäshamn. Även i Göteborg finns nattrafik på spårvagnarna.

Dock finns det historier om svenska turister som gått vilse i det förvirrande japanska tunnelbanesystemet, och försökt hoppa på ett tåg med en biljett som inte gäller på den linjen. Då har de fått pengarna tillbaka, av en snäll spärrvakt.