Dålig service

Berättelser från missnöjda konsumenter

Obetald räkning kan skapa missnöje

Det händer ibland att man missar att betala sin räkning av olika anledningar. Obetalda fakturor är helt klart något som alla företag har råkat ut för, vare sig det är en B2B eller B2C kund. Det som skiljer företagen åt här är dock vad de har för gällande policy när en räkning förfaller. Har man någon känsla för CRM(kundrelationer) så vet man att det man gör eller inte gör åt en obetald faktura kan skapa stort missnöje hos sina kunder.

betala faktura

Alla företag som säljer en tjänst och har fakturatjänsten har en policy för hur obetalda fakturor hanteras. Det är skillnaden mellan företagen som gör att kunder kan ställa sig positiv till hanteringen eller inte, och om man inte ställer positiv så är den direkta motsatsen självklart ett negativt omdöme. Att aktivt välja hur processen ska se ut är i linje med att ha en god CRM, att hantera kunder på rätt sätt. För om vi ser till varför en faktura inte har blivit betald så finns det en rad möjliga situationer som kan vara orsaken till problemet. För att undvika eventuella klagomål från kunder så är måste man aktivt välja hur det ska gå till om en faktura förfaller. Ett första steg är att ta hjälp av Profact Delgivning och se till att det görs snyggt istället för att direkt skicka räkningen till inkasso.

Olika skäl till obetald faktura

Låt oss gå djupare i fenomenet ”obetald faktura”, det finns en rad möjliga yttre påverkan som kan göra att fakturan inte blivit betald. 1. Det kan ha varit er ekonomiska avdelning som missat att skicka ut den eller att det från er part skett ett misstag. 2. Post kan komma bort, trots den utvecklade postutdelningen som vi har i landet. Om något av detta skett så är det alltid smart att ta kontakt med kunden för att se om så är fallet. Det finns också det mänskliga felandet som kan spela in och just att glömma räkningen är vanligt. Annat kan vara att kunden är missnöjd med produkten och att denne valt att inte betala i ren protest, ta kontakt för att ta reda på anledningen!