Dålig service

Berättelser från missnöjda konsumenter

Lokaltrafik

Biljettremsorna försvinner

Fattar inte varför SL måste ta bort remsorna. Det är så mycket smidigare än ett plastkort till i mängden av plastkort. Det var bättre förr, då slapp man mobilbiljetter, plastkort och annat stök.

Vad ska vi göra med lokaltrafiken?

Många människor i Sverige är idag beroende av lokaltrafiken för att kunna ta sig till och från sitt arbete, sin utbildning, eller helt enkelt för att få livet att fungera. Det gäller framför allt i Stockholm. Där finns den mest utbyggda kollektivtrafiken. Där finns också flest människor som är helt beroende av kollektivtrafik för att […]