Dålig service

Berättelser från missnöjda konsumenter

Snällhet på arbetsplats lönar sig

Vad företag bör göra är att lyfta upp snällhet på företaget så att det ska löna sig mer än vad det gör i dagsläget. Genom att lyfta snällhet kommer man att få ett företag som är mer effektivt och även mer lönsamt och trivsamt.

Chef tecknad rädda anställdaDet är i en artikel från tidningen Resumé som det går att läsa om varför det är effektivt med att få en arbetsplats där man premierar snällhet. Många arbetsplatser är otroligt dåliga på att sätta snällhet i system och med det underkastar man att vara snäll och vad som ibland kan råda är att människor armbågar sig fram och tar plats på det sättet. Det gör att många kommer i skymundan och med det känner att de inte värdesätts på företaget, men även att de kan uppfattas som mjuka och inte lika kompetenta – detta är så lång ifrån verkligheten.

Snälla chefer minskar stressen

Stanfordpsykologen Emma Seppälä har gjort en forskning om snällhet och kommit fram till att om man är en snäll chef så minskar man stressen hos de anställda samt får ner antalet sjukskrivningar. Dock slår rekryteraren Lars ifrån sig i Veckans Affärer att han aldrig sett ett företag som blivit stort som har haft snälla chefer. Men, kanske kan man mötas på mitten och förstå sina anställda men samtidigt vara en bestämd chef? Kanske är det det som är den gyllene medelvägen som receptet för framgång. Boka in ett möte på hotell i nynäshamn med jobbet och finn en lösning på att bättre förstå varandra så alla känner sig delaktiga i företaget och vet hur de ska bidra för att dra skutan framåt. Genomför en värdegrundsprocess, skapa en återkopplingkultur och se till att mäta tilliten på företaget – då kommer de anställda vilja vara anställda år framöver.